Učenici/e obrazovnog programa Ekonomski tehničar prvog i drugog razreda naše škole su okviru praktične nastave modula Poslovna ekonomija i Preduzetništvo, zajedno sa profesoricom Natalijom Bojović, posjetili fabriku za preradu ribe ,,Zeta fish”.

Direktor firme i glavni menadžer fabrike pokazali su im kancelarije, poslovne kapacitete i upoznali ih sa svim fazama proizvodnje, od sirovine do gotovog proizvoda.
Učenici/e su informisani o viziji preduzeća, ciljevima poslovanja, asortimanu proizvoda, obimu proizvodnje, tehnologiji, raspodjeli ostvarenih rezultata i načinu donošenja najvažnijih poslovnih odluka.
Ovim putem se Upravi i zaposlenima zahvaljujemo na gostoprimstvu.